• Kvaliteetne ja kiire abi

Millega saame abiks olla?

Tööohutusalane nõustamine

Kas teate, miillised töötervishoiu ja tööohutuse alased õigusaktid kehtivad Teie ettevõttes?  Meie jaoks on olu...

Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Töökeskkonnaspetsialisti ülesannete täitmine Teie ettevõttes töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §...

Tööohutuse audit

Põhjalik töökeskkonnaga ja olemasolevate dokumentidega tutvumine meie konsultandi poolt. Kirjalik kokkuvõte tulemustest koo...

Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine, vajalike mõõdistuste korraldamine

Tööohutuse juhendid (juhendid tehtavale tööle, töövahenditele) Töökeskkonna sisekontrolli dokumendid T&...

Töösuhted - nõustamine ja dokumentide koostamine

Juriidiline nõustamine - töösuhete sõlmimine, peatamine, lõpetamine. Töösuhete kiire muutmise või l...

Kemikaaliseaduse alusel nõutavate dokumentide koostamine

Hädaolukorra riskianalüüs Ohutuse tagamise süsteemid (ohutusaruanne, ohutuse tagamise süsteemi kirjeldus) Kemikaalide ...

Tööohutuse süsteem - täislahendused mikro- ja väikeettevõttele

Väikeettevõtja on alatasa ajahädas ning hõivatud oma ettevõtte sisulise arendamisega. Ja siis, sageli kõige ebas...

Pädev juriidiline abi järelevalvemenetluses, tsiviil- ja töövaidluses

Kui saate teate, et Teie ettevõtte suhtes on alagatatud järelevalvemenetlus, siis pärast esimest ehmatust pöörduge julgelt ...

Töölepingud

Pädev ja kiire abi töölepingute koostamisel, muutmisel, lõpetamisel. Hea nõu on eriti oluline tänases keerulises ...

Kliendid ja koostööpartnerid