TTO 24h väljaõppekoolitus

Töötervishoiu ja tööohutuse väljaõppekoolitus töökeskkonnavolinikule, -nõukogu liikmele, teistele ettevõttes tööohutusalaseid ülesandeid täitvatele isikutele.

Koolituse sihtrühm: TÖÖKESKKONNAVOLINIK, TÖÖKESKKONNANÕUKOGU LIIGE, TEISED TÖÖOHUTUSALASEID ÜLESANDEID TÄITVAD ISIKUD, PERSONALIJUHID

Koolitaja: enam kui 25-aastase töökogemusega jurist-töökeskkonna konsultant ILLE NAKURT-MURUMAA

Koolituse toimumiskoht: hübriidkoolitus Tallinnas, Kadaka tee 133 auditooriumis ja veebikeskkonnas  MS Teams

Toimumisaeg: kokkuleppel (kui soovite tellida sisekoolituse oma ettevõttele) või vastavalt OÜ Tondihobu koolitusplaanile (täpsusta järgmise koolituse toimumisaeg e-kirjaga info@tondihobu.ee või telefonil +372 57809806)

Koolituse hind: üks päev - 100.- /osaleja;

                           kaks päeva - 185.-/osaleja;

                           hinnale lisandub käibemaks.

Koolituse õppekava:

1. PÄEV 

I TEEMA - Töötervishoiu ja tööohutuse süsteem. Õiguslikud nõuded (TTOS; TLS; IKS)

 • Õiguslikud nõuded – kuidas kohaldada õiguslikke nõudeid (EL direktiivid, TLS, TTOS) 21. sajandi töösuhtele?
 • Isikuandmete käitlemine tööohutuse valdkonnas (tähelepanu all  tervisekontroll; tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine; töötajat terviseseisundiga arvestamine; raseda töötaja töötingimused jne). 2022. aasta TTOS muudatused terviseandmete käitlemisel.
 • Õiguslikult korrektse kuid ettevõtte tegelikke vajadusi arvestava ohutussüsteemi loomine (riskide hindamine - tegevuste kavandamine -  sekkumismeetmete rakendamine - süsteemi toimivuse hindamine / kontroll - parendusmeetmete rakendamine);
 • TTOS muudatused - 2022 aastal vastu võetud ja tänaseks jõustunud muudatused, TEIS (tööelu infosüsteem) kasutamine.
 •  Poolte vastastikused kohustused - kes siis ikkagi vastutab töötaja elu ja tervise eest?

II TEEMA - Ohutuse tagamise abinõud

 •  Juhendamine 21. sajandil - kas 20 cm ohutusjuhendeid, õppevideo või "äpp" töötaja telefonis?
 •  Töökeskkonna ja töökorralduse kujundamine (ergonoomia, psühhosotsiaalsed tegurid). Töökorralduse reeglid;
 • Töötervishoiuteenused (tervisekontroll, töötervishoiu analüüs, muud teenused) -  TTOS; 15.12.2022 TTM määrus nr 87

III TEEMA - Tööga seotud tervisekahjustused. Õnnetuse oht. Tööõnnetused ja kutsehaigused.

 •  Õnnetuse oht TTOS-s; SeOS-s, KemS-s. Mis on mis ja kuidas ennetada ja/või sekkuda? Millal on mõistlik riskid kindlustada?
 • Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral; Tööõnnetus. Tööõnnetuse uurimine ja registreerimine.
 •  Tööga seotud haigused.
 • Tööga seotud haigestumise ja kutsehaigestumise uurimine (TEIS-i uus moodul) ning teavitamine;

2. PÄEV 

IV TEEMA -  Ohutegurid töökeskkonnas, riskianalüüs, tegevuskava

 •  Riskianalüüs. Ohutegurite tuvastamine. Ohutegurite parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks. RISKIANALÜÜSI VORMISTAMINE JA ESITAMINE.
 • Kaugtöö - kaugtöökoha kujundamine, riskide hindamine.
 • Füüsikalised ohutegurid - müra, vibratsioon, sisekliima. Väljas töötamine. Looduslik radoon töökeskkonnas.

V TEEMA   - Füsioloogilised ohutegurid

VI TEEMA - Keemiline, bioloogiline oht ja sellega seotud lisariskid

 • Bioloogilised ohutegurid, sealhulgas COVID-19, gripp jt.
 • Keemilised ohutegurid - kuidas ära tunda ja mida nendega peale hakata. Kuidas tagada ohutus kemikaalide käitlemisel. 

VII TEEMA - Isikukaitsevahendite valik ja väljastamine. Juhendamine isikukaitsevahendite kasutamise nõuetest

Toetatud iseseisev töö (vastavalt osaleja soovile ohutusjuhendi koostamine või riskihindamine valitud töökohale).

TUNNISTUS VÄLJASTATAKSE  PÄRAST ISESEISVA TÖÖ HINDAMIST.

                    

 

Koolitusele registreerimine

Palume täita alljärgnev vorm.

Kui osalete koolitusel eraisikuna, siis palume täita antud väljad eraisiku andmetega.
Saada