Kvaliteetne ja kiire abi ohutuse ja tööõiguse valdkonnas

Oma tegevuses lähtume põhimõttest „ohutum on odavam“ ning soovitame sama põhimõtet ka klientidele.

Meie büroo ei paku Teile töölepinguid, tööohutuse juhendeid ega riskianalüüsi tüüpdokumentidena. Lähtume alati konkreetse kliendi vajadustest ning soovidest. Suudame pakkuda sobivaid lahendusi tööohutusalaste õigusaktide kohaldamisel just Teie ettevõttes ja Teie vajadustest lähtuvalt. Kiiret lahendamist vajavate probleemide korral (järelvalveametniku poolt tehtud ettekirjutus, raske tööõnnetus, kutsehaiguse diagnoos Teie ettevõtte töötajal vms) oleme Teie parimaks abimeheks oma operatiivsuse, kogemuste ja juriidiliste teadmistega.

Pakume abi ka töötajatele ja teenistujatele töölepinguseadusest, avaliku teenistuse seadusest ning töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevate arusaamatuste lahendamisel tööandjaga. Samuti nõustame nii tööandjaid kui töötajaid tööst põhjustatud vigastuste (tööõnnetused) ja haigestumiste (kutsehaiguste) diagnoosimisele järgnevate vastutusküsimuste lahendamisel.
 

Küsi pakkumist