Pädev juriidiline abi järelevalvemenetluses, tsiviil- ja töövaidluses

Kui saate teate, et Teie ettevõtte suhtes on alagatatud järelevalvemenetlus, siis pärast esimest ehmatust pöörduge julgelt meie poole. Kui aga menetlustoiming juba läbi viidud ja koostatud protokoll, ettekirjutus, sunnirahahoiatus või väärteokaristus, siis saame ühiselt leida kõige mõistlikuma lahenduse.  Esimene konsultatsioon on alati tasuta! Esindame kliente nii vaidemenetluses kui kohtus.

Esindame nii töötajaid kui tööandjaid töövaidlustes ning tööga seotud tsiviilvaidlustes (nt. kahjunõuded tööga seotud tervisekahjustuste korral; leppetrahvid, kahjuhüvitised isikuandmete käitlemise reeglite rikkumisel jms). Samuti pakume juriidilist abi kriminaalasjades mis on seotud tööohutuse- ja töötervishoiu nõuete rikkumisega.