Pädev juriidiline abi järelevalvemenetluses

Kui saate teate, et Teie ettevõtte suhtes on alagatatud järelevalvemenetlus, siis pärast esimest ehmatust pöörduge julgelt meie poole. Kui aga menetlustoiming juba läbi viidud ja koostatud protokoll, ettekirjutus, sunnirahahoiatus või väärteokaristus, siis saame ühiselt leida kõige mõistlikuma lahenduse.  Esimene konsultatsioon on alati tasuta! Esindame kliente nii vaidemenetluses kui kohtus.