Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine, vajalike mõõdistuste korraldamine

  • Tööohutuse juhendid (juhendid tehtavale tööle, töövahenditele)
  • Töökeskkonna sisekontrolli dokumendid
  • Töökeskkonna riskianalüüs
  • Töökeskkonna tegevuskava
  • Isikukaitsevahenditega seotud dokumendid