Töötervishoiu ja tööohutuse koolitus

 

Töötervishoiu- ja tööohutuse koolitus ettevõtte juhile, töökeskkonnaspetsialistile

Koolituse sihtrühm: ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, kvaliteedijuht, personalijuht jt. 

Koolitaja: 25-aastase töökogemusega jurist-töökeskkonna konsultant ILLE NAKURT-MURUMAA

Koolituse toimumiskoht: Tondihobu Koolitusklass  Laki põik 2,  II korrus, Tallinn või e-õpe

NB! õige pea käivitame e-koolituse. Jälgi reklaami veebilehel!

Koolituse õppekava:

Auditoorne loeng:

  • Õiguslikud nõuded – kuidas kohaldada õiguslikke nõudeid (EL direktiivid, TLS, TTOS) 21. sajandi töösuhtele?
  • Isikuandmete käitlemine tööohutuse valdkonnas (tähelepanu all  tervisekontroll; tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine; töötajat terviseseisundiga arvestamine; raseda töötaja töötingimused jne);
  • Õiguslikult korrektse kuid ettevõtte tegelikke vajadusi arvestava ohutussüsteemi loomine (riskide hindamine - tegevuste kavandamine -  sekkumismeetmete rakendamine - süsteemi toimivuse hindamine / kontroll - parendusmeetmete rakendamine);
  •  Poolte vastastikused kohustused - kes siis ikkagi vastutab töötaja elu ja tervise eest?
  • Juhendamine 21. sajandil - kas 20 cm ohutusjuhendeid või äpp töötaja telefonis?
  •  Töökeskkonna ja töökorralduse kujundamine (ergonoomia, psühhosotsiaalsed tegurid);
  •  Bioloogilised tegurid (viiruste hooaeg on käes!)
  •  muud töökeskkonna ohutegurid (s.h. radoonimäärus jm. uued kohustused tööandjale).

Koolitusele registreerimine

Palume täita alljärgnev vorm.

Kui osalete koolitusel eraisikuna, siis palume täita antud väljad eraisiku andmetega.
Saada