Meist

Oma tegevuses lähtume põhimõttest „ohutum on odavam“ ning soovitame sama põhimõtet ka klientidele.

Meie büroo ei paku Teile töölepinguid, tööohutuse juhendeid ega riskianalüüsi tüüpdokumentidena. Lähtume alati konkreetse kliendi vajadustest ning soovidest. Suudame pakkuda sobivaid ohutuslahendusi erinevate tegevusvaldkondade ettevõtetele.

Kiiret lahendamist vajavate probleemide korral (järelvalveametniku poolt tehtud ettekirjutus, määratud väärteokaristus, sunnirahahoiatus, kutsehaiguse diagnoos, raskete tagajärgedega tööõnnetus vms) oleme Teie parimaks abimeheks oma operatiivsuse, kogemuste ja juriidiliste teadmistega.

Esindame kliente tsiviilasjades, tööohutusalastes kriminaalasjades, haldusmenetluses ja väärteoasjades ka kohtus.

Pakume abi ka töötajatele ja teenistujatele töölepinguseadusest, avaliku teenistuse seadusest ning töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevate arusaamatuste lahendamisel tööandjaga. Samuti nõustame nii tööandjaid kui töötajaid tööst põhjustatud haigestumiste (kutsehaiguste) diagnoosimisele järgnevate vastutusküsimuste lahendamisel.

HINNAD:

Esmane konsultatsioon e-kirja või telefoni teel on tasuta. Esmane konsultatsioon kestab enamasti kuni 30 minutit ja selle käigus püüame välja selgitada kliendi vajadused ning ühiselt arutada, kas meie suudame klienti talle sobival moel aidata. 

Edasise tasu osas on võimalikud kokkulepped  - tunnitasu 85.- /h  või projektipõhine kokkuleppehind. Kiirtöö hind on 100.- /h

Koolituste hinnad lepitakse kliendiga kokku projektipõhiselt või avaldatakse veebilehel. Ettevõtte sisekoolituste läbiviimisel reeglina tunnitasu 100.-/akadeemiline tund. Koolituse lõpliku hinna kujunemisel tuleb arvestada koolituse kestus akadeemilsites tundides + ettevalmistusaeg 0,5 x koolituse aeg + sõiduaeg kui koolitus toimub kliendi juures.

Tasule lisandub käibemaks.

NB! EVEA liikmetele hinnasoodustus 15%.