Tööohutuse audit

Põhjalik töökeskkonnaga ja olemasolevate dokumentidega tutvumine meie konsultandi poolt.

Kirjalik kokkuvõte tulemustest koos soovitustega, kuidas viia oma dokumendid vastavusse kehtivate õigusaktidega ning millised puudused esinevad töökeskkonnas.

Auditit võib tellida ka üksikutele töökeskkonna osadele, ainult dokumentide ülevaatuseks vms.

Audititeenust saab kasutada ka töökeskkonna sisekontrolli tõhustamiseks või teatud juhtudel selle asemel.