Tööohutusalased ja juriidilised koolitused

OÜ Tondihobu on registreeritud majandustegevuse registris tööohutusalaste, esmaabi- ja juriidiliste koolituste läbiviijana (majandustegevusteade nr 206157).

PAKUME:

1. koolitusi mis  on suunatud konkreetsele kliendile - valmistame ette Teie ettevõttele sobiva programmi nii kohustuslike (24h tööohutuse koolituse; 16h ja 6h esmaabikoolituse) kui ka Teie valitud täiendkoolituste jaoks.

2. avalikke tööohutuse väljaõppe ja täiendõppe koolitusi.

Koolitame nii kliendi juures kui Tondihobu Koolituskeskuse mugavas koolitusklassis Laki põik 2, Tallinn.

KOOLITUSTELE REGISTREERUMINE VEEBILEHEL (valides sobiva koolituse, on nähtav registreerimisvorm)  või  e-kirjaga koolitus@tondihobu.ee 

KOOLITUSTINGIMUSED:

Avalikele koolitustele registreerumisel on osaleja kohustatud tasuma arve enne koolituse toimumist arvel näidatud tähtajaks. 

Kui osaleja teatab koolitusel osalemisest loobumisest hiljemalt 3 päeva enne koolituse toimumist, tagastatakse tema soovil kogu tasutud summa või registreeritakse osaleja järgmisele sobivale koolitusele.

Kui osaleja teatab loobumisest vähem kui 3 päeva enne koolituse toimumist, registreeritakse ta järgmisele sobivale koolitusele kuid tasutud summat ei tagastata.

Kui osaleja ei ole korraldajat teavitanud kuid lihtsalt ei ilmu koolitusele kohale, ei ole korraldaja kohustatud koolituse eest tasutud summat tagastama.

Koolituse korraldajal on õigus koolitus vähese osalejate huvi tõttu ära jätta. Koolituse toimumine otsustatakse hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumispäeva. Registreerunutele saadetakse asjakohane info ning koolituse toimumisel arve. palume tasuda arve tähtaegselt.

Koolituspäevade täpne ajakava, s.h. algus ja lõpp saadetakse osalejatele hiljemalt 3 päeva enne koolituse toimumist.

KOOLITUSE VÄLJUND

Koolituse järel antakse õppijale tunnistus ja/või tõend. Dokumendile märgitakse:

1. õppija nimi;

2. õppija isikukood;

3.  koolitusasutuse (OÜ Tondihobu) nimi ja registrinumber;

4. majandustegevuse teate registreeringu number;

5. õppekava nimetus;

6. koolitaja(te) nimed;

7. koolituse toimumise aeg, koht ja läbitud õppe maht;

8. tõendi / tunnistuse number, väljaandmise koht ja kuupäev;

 

 

 

 

Koolitusele registreerimine

Palume täita alljärgnev vorm.

Kui osalete koolitusel eraisikuna, siis palume täita antud väljad eraisiku andmetega.
Saada