Tööohutuse süsteem - täislahendused mikro- ja väikeettevõttele

Väikeettevõtja on alatasa ajahädas ning hõivatud oma ettevõtte sisulise arendamisega. Ja siis, sageli kõige ebasobivamal hetkel meenutab tööinspektor, et lisaks kõigele muule on vaja kiiresti koostada hulk dokumente - viia läbi riskianalüüs, koostada ohutusjuhendid, luua sisekontrollisüsteem, määrata ja valida töökeskkonnastruktuuris erinevaid rolle täitvad isikud. Ning ega sellestki veel piisa - siis on vaja veel koolitada. Pakume Teile vajalikku tuge ning meie abi kasutades saate kindel olla, et kõik õiguslikud nõuded on täidetud ilma liigsete kulutusteta. EVEA liikmetele pakume hinnasoodustust.