Tööõigusalane nõustamine ja dokumentide koostamine

  • Juriidiline konsultatsioon
  • Töölepingute koostamine
  • Töövõtulepingute, käsunduslepingute ja teiste võlaõiguslike töö tegemise lepingute koostamine
  • Töökorralduse reeglite (sisekorraeeskirjade) koostamine