Töösuhted - nõustamine ja dokumentide koostamine

  • Juriidiline nõustamine - töösuhete sõlmimine, peatamine, lõpetamine. Töösuhete kiire muutmise või lõpetamise vajadus keerulises olukorras - sundpuhkused, palgata puhkused, töötasu vähendamine, koondamine. Mõistlik on enne tegutsemist nõu küsida, et vältida ebameeldivaid tagajärgi ja liigseid kulusid.
  • Töölepingud - lepingute koostamine, olemasolevate lepingute ülevaatus, nõustamine.
  • Töövõtulepingute, käsunduslepingute ja teiste võlaõiguslike töö tegemise lepingute koostamine.
  • Töökorralduse reeglite (sisekorraeeskirjade) koostamine.