Kvaliteetse teenuse pakkumiseks teeme koostööd oma valdkonna asjatundjatega.

LINNE OÜ pakub vajadusel meie klientidele tuge õiguslike nõuete sidumisel ISO 45001:2018 töötervishoiu ja tööohutuse juhtimisüsteemidega või  süsteemide juurutamisel. Samuti on OÜ Linne konsultandid abiks meie klientidele  ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteemide, ISO 9001:2015  kvaliteedijuhtimissüsteemide sidumisel tööohutuse nõuetega. Linne OÜ juhtivpartner SIRET SÕMER on läbinud kvaliteedijuhtimissüsteemide juhtaudiitori (IRCA) koolituse ning sooritanud juhtaudiitori eksami.

 

Meie hea koostööpartner Luisa Tõlkebüroo abistab meid ohutusalaste dokumentide tõlkimisel.