Tööohutusalane nõustamine

Kas teate, miillised töötervishoiu ja tööohutuse alased õigusaktid kehtivad Teie ettevõttes?  Meie jaoks on oluline, et iga tööandja teaks, millised on tööandja kohustused ja õigused. Aitame Teil välja selgitada, kuidas täita õigusaktide nõudeid nii, et see ei oleks ülemäära kulukas aga töötajate ohutus oleks tagatud ja järelevalveametnik ei leiaks Teie ettevõttest mittevastavusi.     Iga tööandja peab teadma, kuidas kujundada töökeskkonda ja koostada ohutusalaseid dokumente nii, et neist oleks ka päriselt kasu.

Pakume tuge konkreetsete probleemide lahendamisel (juriidiline abi tööohutuse valdkonnas; nõustamine suhetes järelevalveametnikuga, esindamine kohtus nii haldus-, tsiviil- kui väärteoasjades).