Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Töökeskkonnaspetsialisti ülesannete täitmine Teie ettevõttes töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §16 lg 2 alusel või konsultandi kasutamine vastavalt Teie vajadustele. Teenus ei too kaasa vältimatuid igakuiseid makseid kuna iga kliendiga lepitakse kokku tema vajadusi ja võimalusi arvestavad tingimused - võimalik on meie konsultandi abi kasutada vajaduspõhiselt ja "tark mees taskus" teenuse kasutamisel maksate vaid tegelikult tehtud t&oum