Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Töökeskkonnaspetsialisti ülesannete täitmine Teie ettevõttes töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §16 lg 2 alusel või konsultandi kasutamine vastavalt Teie vajadustele. Teenus ei too kaasa vältimatuid igakuiseid makseid, iga kliendiga lepitakse kokku tema vajadusi ja võimalusi arvestavad tingimused.

Abistame töötervishoiuteenuse (tervisekontrolli) vajaduse määratlemisel, peame kliendi soovil teenusepakkujatega läbirääkimisi ja aitame valida parima hinna ja kvaliteedi suhtega teenuse.